autsors

Медичний аутсорсинг для підприємств

Якщо на Вашому підприємстві вже є медпункт або мережа медпунктів, “МЕДОГЛЯД + ” може взяти на себе управління ними, що дозволить мінімізувати витрати підприємства та підвищити ефективність роботи медичної служби. Ми пропонуємо Вам передачу медичних послуг на аутсорсинг в клініку “МЕДОГЛЯД +”.
Уклавши договір на медичні послуги, Ваша компанія отримає ряд переваг в порівнянні з Вашими конкурентами. Такий вид партнерства вигідний для обох сторін, так як зусилля кожної з них концентруються на основних виконуваних ними видах діяльності, що дозволяє забезпечити належний контроль і скорочення витрат виробництва. В результаті цього підвищується якість послуг і задоволеність споживачів, а також поділяються можливі ризики.

Переваги при передачі непрофільних структур на аутсорсинг:

1. Підвищення інвестиційної привабливості власної компанії.

2. Скорочення витрат по непрофільних видів діяльності:

 • скорочення чисельності персоналу;
 • скорочення витрат на навчання медичного персоналу;
 • скорочення витрат на закупівлю медикаментів та обладнання;
 • скорочення компенсаційних виплат в частині преміальних, путівок, медичного страхування та ін .;
 • зниження управлінських витрат і витрат на контролінг.

3. Мінімізація ризиків:

 • відсутність ризиків по ліцензуванню медичної діяльності і дотримання вимог законодавства у сфері надання медичних послуг;
 • відсутність фінансової та іншої відповідальності за діяльність Підрядника;
 • відсутність ризиків втрати активів в результаті банкрутства дочірньої компанії.

4. Оптимізація діяльності, зосередження всіх ресурсів на основному бізнесі.

5. «Прозорість» відносин, висока керованість процесами на основі контракту.

6. Підвищення якості послуг, що надаються за рахунок:

 • впровадження нових медичних технологій;
 • кваліфікованого персоналу Підрядника;
 • відповідності послуг сучасним медичним стандартам якості.

7. Поліпшення іміджу компанії.

Клініка “МЕДОГЛЯД +” несе всі витрати по організації роботи медичного пункту, в тому числі: на ліцензування, оснащення, фонд оплати праці, витратні матеріали та медикаменти, а також реалізує статистичний і бухгалтерський облік.