У статті 5 Закону «Про охорону праці» зазначено: до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

Міжнародна законодавча база та діюче законодавство України: 

• Директива Ради Європейського Економічного Співтовариства від 12.06.89№89/391 ЄЕС “Про проведення заходів з метою покращення безпеки та захисту здоров’я робітників під час роботи “, стаття 6;
• Закон України “Про охорону праці”, стаття 5 “Права на охорону праці під час укладання трудового договору”;
• Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001р. № 1320 “Про затвердження Національної програми покращання стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки;
• Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.94р. № 263/121 “Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі” з змінами і доповненнями, внесеними наказом від 06.06.1995р. № 102/85;
• Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.07р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”
• Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005р. № 15 “Про затвердження Переліку робіт з підвищеної небезпекою”.
• Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 04.05.2005р. № 75 “Про створення Центру психофізіологічної експертизи працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки”.

 

Порядок проведення психофізіологічної експертизи включає в себе наступні етапи:

• Реєстрація і перевірка супровідних документів (направлення, паспортні дані, ідентифікаційний код);
• Підготовка до тестів;
• Інструктаж з виконання тестів;
• Процедура психофізіологічного тестування з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;
• Обробка результатів фахівцем ;
• Видача Висновку психофізіологічної експертизи.

Психофізіологічній експертизі підлягають працівники, які виконують роботи внесені до переліку робіт, де є потреба у професійному доборі працівників, затвердженого спільним наказом Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.94р. № 263/121 “Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі” з змінами і доповненнями, внесеними наказом від 06.06.1995р. № 102/85, а саме:
1. Усі види підземних робіт.
2. Роботи в кесонах, барокамерах, замкнутих просторах.
3. Водолазні роботи.
4. Роботи, пов’язані з підйомом на висоту, верхолазні роботи, роботи на висоті.
5. Роботи по обслуговуванню діючої електроустановки напругою до і вище 1000 В та виконання в них оперативних переключень, монтажних робіт та високовольтних випробувань, роботи під напругою в електроустановках до і вище 1000В, роботи, пов’язані з діючим енергетичним обладнанням.
6. Роботи, пов’язані із застосуванням вибухових матеріалів, роботи у вибухо та вогненебезпечних виробництвах.
7. Роботи, виконання яких передбачає носіння вогнепальної зброї.
8. Аварійно- рятувальні роботи та роботи по гасінню пожеж.
9. Роботи, пов’язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом.
10. Роботи, пов’язані з нервово-емоційним напруженням (авіадиспетчери, диспетчери по управлінню рухом залізничного транспорту, оператори енергетичних систем).
11. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних нафтонасосних та газорегуляторних станцій, лінійних систем магістральних нафто – і газопроводів.
12. Роботи, пов’язані з бурінням , видобутком та переробкою нафти, газу, конденсату та підготовкою їх до транспортування та зберігання.
13. Роботи, які безпосередньо пов’язані з виробництвом чорних та кольорових металів.